Object structure
Title:

Pojemność informacyjna zmiany stanu produktów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information capacity of the change in the state of products

Creator:

Szydełko, Alfred

Subject and Keywords:

zmiana stanu produktów ; rachunek kosztów ; rachunek zysków i strat ; change in the state of products ; cost accounting ; profit and loss statement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 395-403

Abstrakt:

Celem opracowania jest próba wskazania miejsca i roli zmiany stanu produktów w ustalaniu wyniku finansowego oraz uwarunkowań jej ujęcia i prezentacji w porównawczym rachunku zysków, a także jej walorów informacyjnych. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę literatury, głównie praktycznych poradników oraz regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że księgowy pomiar zmiany stanu produktów dokonuje się za pomocą różnorodnych, wielowariantowych procedur. Równocześnie wykazano, że poprawne ustalenie zmiany stanu produktów (w tym szczególnie jej poszczególnych elementów składowych) pozwala na prawidłowe ustalenie kluczowych kosztów, a w konsekwencji wyniku finansowego. Zmiana stanu produktów jest też kategorią analityczną i jej właściwe uwzględnianie w procesach decyzyjnych powinno mieć miejsce w przypadku, gdy jej wielkość jest istotna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.37

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: