Object structure
Title:

Definicja rachunkowości zarządczej w ujęciu ewolucyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Definition of management accounting – the evolutionary approach

Creator:

Szychta, Anna

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; definicja ; ewolucja ; organizacje zawodowe rachunkowości ; specjaliści ds. rachunkowości zarządczej ; management accounting ; definition ; evolution ; professional accounting organizations ; management accountants

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 383-394

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian w istocie i ukierunkowaniu rachunkowości zarządczej od lat 50. XX w. do drugiej dekady XXI w. w świetle definicji management accounting opublikowanych w tym okresie przez profesjonalne organizacje w dziedzinie rachunkowości w krajach anglojęzycznych (np. IMA, CIMA) i Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz wskazanie roli tych organizacji w kształtowaniu nastawienia rachunkowości zarządczej w praktyce i umacnianiu jej statusu społeczno-gospodarczego. Jako metodę badawczą przyjęto analizę i syntezę treści wybranych publikacji anglojęzycznych, w tym opracowanych przez zespoły ekspertów wymienionych organizacji. Analiza treści definicji rachunkowości zarządczej w ujęciu chronologicznym ujawniła zmieniające się kluczowe cechy systemu rachunkowości zarządczej podmiotu gospodarczego i wymagane jego ukierunkowanie, tak aby odpowiadał dynamice zmian w gospodarce rynkowej i zmieniającym się potrzebom informacyjnym menedżerów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.36

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: