Object structure
Title:

Formy kontroli a zapewnienie prawidłowej realizacji projektów unijnych w publicznych uczelniach technicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Forms of control vs. provision of correct implementation of union projects in public technical institutions

Creator:

Szczepaniak, Waldemar ; Szydełko, Magdalena

Subject and Keywords:

kontrola ; audyt ; projekty unijne ; publiczne uczelnie ; control ; audit ; EU project ; public universities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 364-372

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza roli głównych form kontroli w zapewnieniu prawidłowej realizacji przez publiczne uczelnie techniczne projektów unijnych. W artykule przedstawiono specyfikę projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Omówiono główne formy kontroli w projektach unijnych. Ostatnia część tekstu dotyczyła roli kontroli w zapewnieniu skutecznej realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i została oparta na danych pierwotnych zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły kluczowe znaczenie kontroli bieżącej w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych. Wykazały ponadto szczególnie istotną rolę audytu zewnętrznego w przypadku wykrywania nieprawidłowości oraz audytu wewnętrznego w zakresie wskazywania właściwych działań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.34

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: