Object structure
Title:

Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych a zwinność organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of integrated IT systems vs. the agility of the organization

Creator:

Stronczek, Anna

Subject and Keywords:

ERP ; zwinność ; zwinna organizacja ; agility ; agile organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 353-363

Abstrakt:

Pożądaną zdolnością organizacji jest zwinność, pojmowana jako łatwość i szybkość, z jaką firmy mogą rekonfigurować, przeprojektowywać i dostosowywać swoje procesy, aby odpowiedzieć na potrzeby, zagrożenia i szanse płynące z otoczenia. Równocześnie scentralizowane przetwarzanie informacji z wykorzystaniem systemów ERP daje możliwość otrzymania zestawu stymulujących sygnałów nawet tym użytkownikom, którzy nie dostrzegali dotychczas określonych zależności. Celem artykułu jest ustalenie, czy wdrożenie systemów klasy ERP wpływa na zwinność przedsiębiorstwa. Aby zrealizować cel, poprowadzono dyskurs mający pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czym jest zwinność? Jakie są atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa? Jak zastosowanie zintegrowanych systemów typu ERP wpływa na parametry definiujące zwinność organizacji? Jako metodę badawczą zastosowano badania literaturowe oraz sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.33

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: