Object structure
Title:

Metoda podzielonej płatności i jej wpływ na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of split payment to financial liquidity management – the chosen aspects

Creator:

Rzeszutek, Małgorzata ; Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

metoda podzielonej płatności ; podatek VAT ; płynność finansowa ; split payment ; value added tax ; financial liquidity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 323-330

Abstrakt:

Podzielona płatność to jedna z najbardziej istotnych zmian, która została wprowadzona w nowym systemie rozliczeń bankowych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku od towaru i usług. Podstawowym celem tej nowelizacji jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku VAT, co zdaniem ustawodawcy powinno zapewnić większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie zasad konkurencji. Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT ma wpływać na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Zastosowanie tego mechanizmu przez przedsiębiorców w rozliczeniach w istotny sposób wpływa na ich płynność finansową. Celem artykułu jest prezentacja metody podzielonej płatności, określenie jej wpływu na płynność finansową przedsiębiorstw oraz wskazanie konieczności zmian w stosowanych dotychczas metodach zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i przepisów prawnych jako metod badawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.30

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: