Object structure
Title:

Limitowanie kosztów w rachunku wyniku podatkowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Limiting tax costs

Creator:

Poszwa, Michał

Subject and Keywords:

koszty uzyskania przychodów ; limitowanie kosztów ; wynik podatkowy ; tax dedactible costs ; limiting costs ; tax result

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 315-322

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena mechanizmu limitowania wysokości kosztów, które mogą być uwzględnione w rachunku wyniku podatkowego. Ten sposób ograniczania wartości kosztów uzyskania przychodów jest stosowany do coraz szerszego ich zakresu przedmiotowego. Wynika to z dążenia ustawodawcy do ograniczenia erozji bazy podatkowej oraz agresywnej optymalizacji. W opracowaniu zastosowano metodę analizy treści aktów prawnych, publikacji dotyczących omawianego problemu oraz wiedzę uzyskaną w drodze własnych obserwacji. W szczególności przeprowadzono analizę konsekwencji przedmiotowych ograniczeń dla podatników polegających na zwiększeniu efektywnej stopy opodatkowania, kosztów administracyjnych i ryzyka podatkowego. Zastosowanie mechanizmu parametrycznego stwarza u podatnika problem decyzyjny, którego istotą jest minimalizacja negatywnych konsekwencji ograniczeń w uznawaniu kosztów. Identyfikacja sposobów limitowania kosztów uzyskania przychodów pozwoli na ocenę wpływu ograniczeń na sytuację podatnika i podjęcie przez niego ewentualnych działań zmniejszających negatywne konsekwencje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.29

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: