Object structure
Title:

Sprawozdawczość samorządów w zakresie wydatków i dokonań edukacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local government units’ reporting on educational expenditure and achievements

Creator:

Nucińska, Joanna

Subject and Keywords:

finansowanie edukacji ; wydatki budżetowe ; samorząd terytorialny ; informacje oświatowe ; education financing ; budgetary expenditure ; local government units ; educationalreports

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 304-314

Abstrakt:

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena zawartości informacyjnej sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) w zakresie wydatków na cele edukacyjne oraz dokonań w tej dziedzinie. Badaniami objęto informacje o stanie realizacji zadań oświatowych j.s.t. oraz roczne sprawozdania opisowe j.s.t. z wykonania budżetu w części dotyczącej edukacji. Dla realizacji celu badawczego opracowano studia przypadków dla trzech wybranych miast (Gdańsk, Kraków, Szczecin) na podstawie analizy danych empirycznych dostępnych w ww. sprawozdaniach za lata szkolne 2014/2015-2016/2017 oraz budżetowe 2014-2016. Otrzymane wyniki wskazują na zróżnicowaną pojemność informacyjną analizowanych sprawozdań w zakresie wydatków i dokonań edukacyjnych dla badanych j.s.t.. Autorka postuluje nadanie charakteru zarządczego omawianej sprawozdawczości poprzez wzrost wykorzystania publikowanych tam informacji jako wsparcia decyzji j.s.t. w procesie zarządzania edukacją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.28

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: