Object structure
Title:

Kierunek kariery zawodowej a koncepcje controllingu personalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professional career direction and human resource controlling concept

Creator:

Nowak, Marta

Subject and Keywords:

controlling ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; controlling personalny ; human resource managemnet ; human resource controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 293-303

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja interpretacji controllingu personalnego przez osoby wybierające karierę w sferach rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Stwierdzono, iż kierunek kształcenia i wybranej kariery zawodowej wpływa na koncepcję controllingu personalnego. Osoby nakierowane na rachunkowość uwypuklają kontrolę, monitorowanie, reguły, zasady i koszty. Osoby związane z HR interpretują go w kontekście zarządzania, uwzględniając relację pracodawca – pracownik, traktując tego ostatniego w sposób indywidualny. Zidentyfikowano dualistyczną interpretację controllingu kadrowego i wyodrębniono dwa podejścia. Pierwsze to koncepcja kadrowa, drugie – controllingowa. W pierwszym controlling personalny uznaje się za element zarządzania zasobami ludzkimi, a jednostkę organizacyjną zajmującą się nim sytuuje w dziale HR. W drugim z nich uznaje się go przede wszystkim za element systemu controllingu, a jednostkę organizacyjną zajmującą się nim umiejscawia się w dziale controllingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.27

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: