Object structure
Title:

Wpływ rewizji finansowej na stan przychodów i kosztów jednostki gospodarczej – wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of a financial review on the state of revenue and costs of the economic unit – results of empirical tests

Creator:

Lew, Agnieszka

Subject and Keywords:

przychody ; koszty ; badanie sprawozdań finansowych ; incomes ; costs ; auditing of financial statements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 275-283

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę związaną z wpływem badania sprawozdań finansowych w kreowaniu wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej po przeprowadzonych czynnościach rewizji finansowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy dokumentacji rewizyjnej z obszaru rachunku zysków i strat przeprowadzonej za lata obrotowe 2012-2014, podczas której dokonano porównania informacji zawartych w pierwotnym sprawozdaniu finansowym z informacjami z wersji ostatecznej sprawozdania finansowego, na podstawie którego biegły rewident wydawał opinię wraz z raportem. W wyniku badań wysnuto m.in. wniosek, że rewizja finansowa wpływa na poprawę wiarygodności sprawozdań finansowych i stanowi nieodłączny element zabezpieczenia funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku. Zastosowane w artykule metody badawcze to: analiza porównawcza dokumentacji rewizyjnej z obszaru przychodów i kosztów, analiza desk research, a także krytyczny przegląd literatury polskojęzycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.25

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: