Object structure
Title:

Wpływ rentowności wyodrębnionych jednostek organizacyjnych szpitala na rentowność placówki medycznej – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of profitability of individual organizational units on medical facility’s profitability – case study

Creator:

Lahutta, Dawid ; Wroński, Paweł

Subject and Keywords:

zarządzanie finansami szpitala ; analiza rentowności ; próg rentowności ; finanse w służbie zdrowia ; studium przypadku ; finance management in hospital ; profitability analysis ; break even point ; financein health service ; case study

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 265-274

Abstrakt:

Współczesne szpitale traktowane są jak podmioty rynkowe, które podlegają podobnym zasadom działania jak przedsiębiorstwa. Zobligowane są jednak realizować cel społeczny jako nadrzędny względem ekonomicznego. W związku z tym niezwykle ważne jest właściwe zarządzanie finansami szpitala przez dyrekcję tak, aby przy dużych ograniczeniach brzegowych szpital mógł zachować rentowność i płynność. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny rentowności lubelskiego szpitala w ujęciu globalnym dla całej jednostki oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Warunki funkcjonowania szpitala nakreślone obowiązkiem konstytucyjnym nakazującym realizację świadczeń nawet, gdy szpital nie jest wydajny finansowo, sprawiają, że niezwykle trudno jest ocenić kondycję szpitala pod kątem rentowności. Dla celów decyzyjnych dyrekcja musi zatem szukać innych rozwiązań analitycznych, które pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.24

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: