Object structure
Title:

Wielokrotna cena transferowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multiple transfer pricing

Creator:

Kujawski, Jarosław

Subject and Keywords:

cena transferowa ; cena dualna ; cena wielokrotna ; centrum zysku ; zasadazachowania marży pokrycia ; transfer price ; internal price ; profit centre ; contribution margin ratio conservation principle

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 253-264

Abstrakt:

W artykule zaproponowano zastosowanie wielokrotnej ceny wewnętrznej (transferowej) w rozliczeniu marży pokrycia kontraktu na wiele kooperujących centrów zysku. Cena wielokrotna zapobiega zachowaniom dysfunkcjonalnym i konfliktowi wewnętrznemu w organizacji w sytuacji postrzeganego przez menedżerów zagrożenia realizacji celów marżowych centrów zysku. Dla uproszczenia przekazu w niniejszym tekście przez cenę wielokrotną rozumie się cenę poczwórną. Jako metodę kalkulacji ceny wielokrotnej zaproponowano formuły cenowe oparte na zasadzie zachowania wskaźnika marży pokrycia, która gwarantuje utrzymanie pożądanej rentowności marżowej kooperujących centrów zysku i eliminuje niepożądane zachowania menedżerskie. Jako sprawozdanie zarządcze zaproponowano rachunek marż pokrycia, w którym zawarto pozycje korygujące i eliminujące różnice wynikające z zastosowanej ceny wielokrotnej. W zakończeniu wskazano na możliwość swobodnego stosowania wielokrotnej ceny wewnętrznej, gdy w transakcji wewnętrznej uczestniczy większa liczba centrów zysku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.23

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: