Object

Title: Zmiany efektywności podatkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie – wnioski z badań empirycznych

Title in english:

Changes in tax efficiency on Warsaw Stock Exchange – evidence from the field

Creator:

Kowalski, Michał J.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 234-243

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się efektywności podatkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie. Efektywność podatkową badano za pomocą efektywnej stopy podatku bieżącego (CETR) w latach 2004-2014, wnioski sformułowano na podstawie przeprowadzonego wnioskowania statystycznego. W pracy wykazano istotny wzrost efektywności podatkowej badanych spółek w analizowanym okresie, przy czym obserwowany był on dla podmiotów o średnich wartościach efektywności. Wykazano negatywną zależność pomiędzy efektywnością podatkową a skalą prowadzonej działalności i rentownością. Przy czym spółki należące do pierwszego i drugiego kwartyla CETR, nie różniące się istotnie skalą działalności, jak również rentownością, istotnie różnią się efektywnością podatkową. Uzyskane wyniki mogą być związane ze stosowaniem strategii podatkowych i instrumentów zarządzania podatkami. Na podstawie uzyskanych wyników określono kierunki dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.21 ; oai:dbc.wroc.pl:47082

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513 ; Rachunkowość a controlling

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information