Object structure
Title:

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Non-current assets held for sale in terms of true and fair view

Creator:

Kaczmarczyk, Angelika

Subject and Keywords:

aktywa trwałe ; sprzedaż ; wycena ; non-current assets ; sale ; valuation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 180-187

Abstrakt:

Aktywa przeznaczone do sprzedaży są pozycją wykazywaną odrębnie według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli podmiot gospodarczy planuje zbyć dane aktywa trwałe, nie powinny być one wyceniane w taki sam sposób jak środki trwałe. Polskie przepisy prawa bilansowego nie poruszają problemu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak i czy w ogóle w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z polskim prawem bilansowym zaprezentować aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, tak by spełniona była jedna z podstawowych zasad rachunkowości – zasada wiernego i rzetelnego obrazu. Dla realizacji powyższego celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury, analiza aktów prawnych z badanego zakresu, analiza sprawozdań finansowych, dedukcja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.16

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: