Object structure
Title:

Controlling działalności naukowej a parametryzacja jednostek naukowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controlling of the scientific activity vs. parameterization of scientific entities

Creator:

Jaworski, Jacek ; Krzykowski, Grzegorz

Subject and Keywords:

system controllingu ; działalność naukowa ; zarządzanie nauką ; pomiar osiągnięć naukowych ; parametryzacja ; controlling systems ; scientific activity ; science management ; measurement of scientific achievements ; parameterization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 170-179

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest określenie ram koncepcyjnych systemu controllingu działalności naukowej uczelni wyższej w świetle kryteriów kategoryzacji jednostek naukowych. W pierwszej części artykułu zakreślono zasady oceny działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zarządzania uczelnią w zakresie osiągania określonych celów kategoryzacyjnych. Druga część zawiera odniesienie planowanych działań i osiągnięć do ponoszonych wydatków oraz proponowane kierunki pomiaru ich efektywności. Ramy koncepcyjne systemu controllingu działalności naukowej zakładają funkcjonowanie trzech podsystemów. Pierwszy z nich obejmuje bieżącą ewidencję dokonań naukowych (według zasad parametryzacji) oraz równoległą ewidencję ponoszonych na ten cel kosztów. Drugi podsystem opiera się na porównaniach. Podstawą tychże porównań jest poprzedni okres parametryzacji oraz wartości referencyjne ocen wyższej kategorii naukowej. Trzeci z podsystemów obejmuje zestaw wskaźników umożliwiających pomiar efektywności prowadzonej działalności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.15

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: