Object

Title: Centralny rejestr faktur i zmiany w przepisach karnych i karnych skarbowych jako sposoby ograniczania zjawiska „pustych faktur”

Title in english:

A Central VAT Invoice Register and changes in penal and fiscal penal laws as a way of limiting the phenomenon of fictitious invoices

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna ; Piotrowska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 88-98

Abstrakt:

Najważniejszym zadaniem służb podatkowo-skarbowych, po powstaniuw marcu 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, jest zapobieganie wyłudzeniom VAT.Jednym z elementów mechanizmu wyłudzeń VAT jest wprowadzanie przez przedsiębiorcówdo obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur. Dokumenty te nie odzwierciedlają faktycznychoperacji gospodarczych i są wystawiane w sposób świadomy lub też nie, przez co uczestnicząw przestępczym procederze. Podjęte działania zapobiegające nieprawidłowościom w powyższymzakresie to między innymi zaostrzenie wysokości kar w Kodeksie karnym skarbowymoraz Kodeksie karnym. Narzędziem wspomagającym wykrywanie nieprawidłowości ma staćsię elektroniczny Centralny Rejestr Faktur. Jest to repozytorium danych, do którego będątrafiały wystawiane faktury. Pozwoli to organom kontrolnym przeciwdziałać i wykrywaćprzestępstwa karuzelowe oraz wspierać je w wychwytywaniu fałszywych i nieprawidłowychfaktur, a następnie skutecznie karać uczestników tego procederu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.08 ; oai:dbc.wroc.pl:47037

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information