Object structure
Title:

Rachunkowość w świetle założeń psychologii na temat natury człowieka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting in the light of psychology assumptions on human nature

Creator:

Cieciura, Małgorzata ; Czaja-Cieszyńska, Hanna

Subject and Keywords:

rachunkowość ; psychologia ; człowiek ; informacja ; accounting ; psychology ; human ; information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 66-74

Abstrakt:

Rachunkowości jako systemowi informacyjnemu przypisuje się dziś miano języka biznesu, który ma być czytelny na skalę globalną. Jednocześnie sygnalizuje się, że rachunkowość w obecnym kształcie boryka się z wieloma dylematami. W tym kontekście autorki artykułu podjęły dyskusję na temat wykorzystania dorobku dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach psychologii do analizy zagadnień typowych dla systemu rachunkowości. Za cel artykułu przyjęto konfrontację założeń głównych nurtów współczesnej psychologii na temat natury człowieka z realizacją naczelnej zasady systemu rachunkowości finansowej, jaką jest zasada wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej. W artykule posłużono się krytyczną analizą literatury oraz metodą dedukcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.06

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: