Object structure
Title:

System informacyjny a przydatność sprawozdań finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information system vs. the usefulness of financial statements

Creator:

Chłodnicka, Halina

Subject and Keywords:

informacja ; sprawozdanie finansowe ; inwestor ; information ; financial report ; investor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 46-54

Abstrakt:

Informacja to potęga, a dobrze zaprezentowana, czytelna jest niezbędna do oceny sytuacji finansowej badanego podmiotu. Dokonując analizy ekspozycji w sprawozdaniach finansowych, można zauważyć, iż ciągle powiększa się ich objętość. Czy więc obecna formuła sprawozdania finansowego jest doskonała, czy można ją udoskonalać? Te dylematy spowodowały określenie celu artykułu, jakim jest próba stworzenia jednej z części sprawozdania finansowego, czyli sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) w nowej formule, która w sposób prosty i czytelny informowałaby odbiorcę zarówno mającego dużą, jak i mniejszą wiedzę w tym obszarze. Sformułowano hipotezę badawczą – obecne sprawozdania finansowe nie zmieniają się od wielu lat. Zastosowano metodologię badań, dokonując analizy przedmiotu w aspekcie prezentacji sprawozdań finansowych, analizy faktograficznej oraz analizy przyczynowo-skutkowej. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż zmiany w sprawozdawczości z pewnością są potrzebne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.04

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: