Object structure
Title:

Audyt wewnętrzny w szpitalach działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal audit in hospitals functioning in the form of autonomous public health centres (selected issues)

Creator:

Zaleska, Beata

Subject and Keywords:

szpital ; audyt wewnętrzny ; efektywność ; wskaźniki ; zarządzanie ; hospital ; internal audit ; efficiency ; indicators ; management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 237-245

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania audytu wewnętrznego w szpitalach, które działają w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także ustalenie, czy były realizowane badania dotyczące efektywności audytu wewnętrznego w tych podmiotach leczniczych. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, informacji zawartych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia. Można postawić tezę, że audyt wewnętrzny jest jednym z czynników wpływających na jakość zarządzania samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Analiza literatury przedmiotu pokazała istniejącą lukę w zakresie badań nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w szpitalach i jego efektywnością. Istnieje potrzeba prowadzenia takich badań, a inspiracją do nich mogą być raporty umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, obejmujące wskaźniki opisujące komórki audytu wewnętrznego i wyniki ich pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.23

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: