Object structure
Title:

Audyt wewnętrzny w systemie controllingu jednostki samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal audit in the controlling system of the local government unit

Creator:

Szołno, Olga

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; controlling ; efektywność ; jednostka samorządu terytorialnego ; internal audit ; efficiency ; local government unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 219-227

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajając wiele potrzeb społecznych, a przy tym dysponując ograniczonymi środkami publicznymi, muszą kierować się w swoich działaniach zasadą racjonalności. W celu spełnienia tego postulatu jednostki muszą wdrażać i wykorzystywać instrumenty zarządzania, niekiedy zaczerpnięte z sektora prywatnego, ułatwiające osiąganie zamierzonych celów. Ich działalności powinna również towarzyszyć kontrola i nadzór. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia audytu wewnętrznego w działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ukazanie jego roli w systemie controllingu; określono również etapy funkcjonowania controllingu, wskazując jednocześnie poszczególne rodzaje audytu, które w ramach tych etapów należy stosować. Dla realizacji celu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych, zastosowano metody wywiadu oraz obserwacji celem pozyskania danych empirycznych. Osiąganie celów i realizowanie zadań w sposób efektywny wymaga wykorzystania controllingu oraz audytu wewnętrznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.21

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: