Object

Title: Zarządzanie ryzykiem w porcie lotniczym jako obszar oceny w audycie wewnętrznym

Title in english:

Airport risk management as an area of internal audit assessment

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela ; Rożek, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 205-218

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem w każdym porcie lotniczym wymaga uważnego podejścia ze względu na dużą liczbę ryzyk specyficznych dla transportu lotniczego. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem oraz jego oceny na przykładzie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. W opracowaniu przedstawiono cel oraz opisano proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (identyfikację, analizę, reakcję na ryzyko i monitorowanie tego procesu) w Spółce. Wskazano również techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem wykorzystywane przez kierownictwo Spółki, a także stosowane do analizy ryzyka przez audytora wewnętrznego podczas sporządzania rocznego planu zadań audytu wewnętrznego. Metody badawcze zastosowane do opracowania artykułu to: analiza literatury przedmiotu i regulacji, krytyczna analiza regulacji wewnętrznych badanej jednostki, dedukcja i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.20 ; oai:dbc.wroc.pl:46575

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521 ; Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information