Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem w porcie lotniczym jako obszar oceny w audycie wewnętrznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Airport risk management as an area of internal audit assessment

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela ; Rożek, Monika

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; zarządzanie ryzykiem ; techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem ; identyfikacja ; analiza ; odpowiedź na ryzyko ; internal audit ; risk management ; risk management techniques and tools ; identification ; analysis ; response to risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 205-218

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem w każdym porcie lotniczym wymaga uważnego podejścia ze względu na dużą liczbę ryzyk specyficznych dla transportu lotniczego. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem oraz jego oceny na przykładzie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. W opracowaniu przedstawiono cel oraz opisano proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (identyfikację, analizę, reakcję na ryzyko i monitorowanie tego procesu) w Spółce. Wskazano również techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem wykorzystywane przez kierownictwo Spółki, a także stosowane do analizy ryzyka przez audytora wewnętrznego podczas sporządzania rocznego planu zadań audytu wewnętrznego. Metody badawcze zastosowane do opracowania artykułu to: analiza literatury przedmiotu i regulacji, krytyczna analiza regulacji wewnętrznych badanej jednostki, dedukcja i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.20

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: