Object structure
Title:

Proces zarządzania ryzykiem i kluczowe elementy jego oceny przez audytora wewnętrznego w spółce z branży logistycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk management process and key elements of its assessment by internal auditor in a company from logistics sector

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela ; Janiszewska, Anna

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; zarządzanie ryzykiem ; ocena ryzyka ; internal audit ; risk management ; risk assessment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 194-204

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem w dużej spółce z branży logistycznej, która prowadzi działalność na rynku krajowym i międzynarodowym, wymaga uważnego podejścia ze strony kierownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie rozwiązań wdrożonych w jednej z wiodących spółek branży logistycznej. W opracowaniu przedstawiono cel i kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem w spółce oraz rozwiązania pozwalające monitorować poziom ryzyka w newralgicznych obszarach. Opisano również dokumentację prowadzoną w związku z zarządzaniem ryzykiem. Omówiono zadania komitetu audytu i audytora wewnętrznego w procesie nadzoru i oceny zarządzania ryzykiem. Jako metody badawcze do napisania artykułu wykorzystano: analizę literatury i regulacji, analizę dokumentów wewnętrznych badanej spółki, metodę dedukcji i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.19

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: