Object structure
Title:

Audyt wewnętrzny a znaczenie etyki w jednostkach – wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal audit vs. the importance of ethics in business organizations – study results

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela

Subject and Keywords:

kodeks etyki ; audytor wewnętrzny ; biegły rewident ; rewizja finansowa ; etyka w biznesie ; codes of ethics ; internal auditor ; statutory auditor ; ethics in business

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 181-193

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie treści kodeksów etyki dla audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów i księgowych. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat znaczenia etyki w działalności jednostki dla osób zajmujących się rachunkowością. Przedstawiono również porównanie wyników badań na temat postawy etycznej kierownictwa w podmiotach, w których nie prowadzi się audytu wewnętrznego, oraz w podmiotach, w których audyt wewnętrzny jest prowadzony. Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę określenia potencjału poprawy przestrzegania etyki w jednostkach planujących wprowadzenie audytu wewnętrznego. Sformułowano trzy hipotezy, które na podstawie badań empirycznych zostały pozytywnie zweryfikowane. Jako metody badawcze wykorzystano: krytyczną analizę literatury i regulacji, badania ankietowe, metodę dedukcji i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.18

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: