Object structure
Title:

Rola Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w kształtowaniu funkcji audytu wewnętrznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the IIA Poland in forming of the internal audit function in Poland

Creator:

Staniszewska, Marzena

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; integracja audytorów ; zarządzanie ryzykiem ; ład organizacyjny ; stowarzyszenie IIA Polska ; IIA Global ; internal audit ; organization ; auditors’ integration ; assessment ; risk management ; control ; management processes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 174-180

Abstrakt:

W artykule przedstawiono, na podstawie statutowych dokumentów źródłowych IIA Polska, początki i ewolucyjny rozwój audytu wewnętrznego oraz proces budowy i integracji środowiska audytorów wewnętrznych. Zaprezentowano działania osób, które w Polsce w połowie lat 90. ubiegłego wieku podjęły się trudnej „pracy u podstaw” w promowaniu funkcji audytu wewnętrznego w sektorze bankowym, przedsiębiorstw i publicznym. Wybrany model IIA Global, składający się z Definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki oraz Międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, przyjął się na stałe i służy do usprawniania działalności operacyjnej w organizacjach, w oparciu o niezależną, obiektywną, systematyczną i dokonywaną w uporządkowany sposób ocenę procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. Środowisko audytorów wewnętrznych wspiera się poprzez wymianę doświadczeń, wzmacniając integrację i znaczenie funkcji audytu wewnętrznego w procesach zarządzania opartych na ocenie ryzyka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.17

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: