Object structure
Title:

Audyt wewnętrzny w praktyce jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Warka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal audit in the practice of public finance sector entities on the example of Warka municipality

Creator:

Piotrowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; jednostki samorządu terytorialnego ; praktyka audytu wewnętrznego ; internal audit ; local government units ; internal audit practice

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 141-152

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy o finansach publicznych prowadzą audyt wewnętrzny, którego założeniem jest usprawnianie działań jednostki, wspieranie kierownictwa w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę prowadzonej kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w myśl obowiązujących przepisów, przy zastosowaniu odpowiednich metod jego prowadzenia. Próba oceny stanu wdrożenia audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym wymaga, między innymi, zweryfikowania stosowanych praktyk prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, co też stanowiło cel niniejszego opracowania. W badaniach wykorzystano analizę literatury przedmiotu i regulacji prawa w zakresie audytu wewnętrznego oraz obserwację efektów prac podejmowanych przez audytora wybranej gminy. Weryfikacji i ocenie poddano plany audytów i sprawozdania z ich wykonania w gminie Warka za lata 2009-2018 w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. W artykule wyznaczono kierunki dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.14

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: