Object structure
Title:

Audyt bezpieczeństwa finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial safety audit

Creator:

Oleksyk, Piotr

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo finansowe ; funkcja doradcza ; metodyka zadania audytowego ; ocena ryzyka ; financial safety ; advisory function ; audit task methodology ; risk assessment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 122-130

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie kluczowych czynników zapewniających eliminację zagrożeń bezpieczeństwa finansowego jednostki. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa finansowego powinno opierać się na dwóch ważnych elementach: identyfikacji obszarów zagrożonych oraz eliminacji czynników będących przyczynami tych zagrożeń. Istotnym elementem jest opracowanie procedur audytu pozwalających na skuteczną minimalizację ryzyka. Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Następnie, wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną, zaproponowano metodologię przeciwdziałania zagrożeniom. Przeprowadzone przez autora badania stały się podstawą do wyznaczenia modelowej procedury audytu bezpieczeństwa finansowego. Wartością artykułu jest oryginalna propozycja autorskich rozwiązań wspierających zarządzających jednostką gospodarczą w skutecznym eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.12

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: