Object structure
Title:

Plany finansowe państwowych funduszy celowych – wybrane problemy dotyczące statusu materialnoprawnego i proceduralnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial plans of state earmarked funds – selected problems regarding substantive and procedural status

Creator:

Ofiarski, Zbigniew

Subject and Keywords:

fundusz celowy ; plan finansowy ; ustawa budżetowa ; budżet państwa ; earmarked fund ; financial planning ; budget act ; state budget

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 112-121

Abstrakt:

Posługując się metodą dogmatycznoprawną i analityczną, zbadano status prawny państwowych funduszy celowych i ich planów finansowych, a także zidentyfikowano i sklasyfikowano relacje między planami finansowymi funduszy celowych i budżetem państwa w ramach ustawy budżetowej. Wykorzystując materiał normatywny i dorobek doktryny prawa finansowego, wykazano, że szczególny status prawny państwowych funduszy celowych wpływa na rangę prawną ich planów finansowych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o istnieniu relacji materialnoprawnych i proceduralnych między tymi planami finansowymi i budżetem państwa. Udowodniono, że planowanie przychodów i wydatków tych funduszy jest związane z planowaniem budżetowym. Wykazano, że od ustawowej „rocznej perspektywy” planowania w funduszach istnieją wyjątki obejmujące niewygasanie z końcem roku niezrealizowanych wydatków oraz nakaz sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym. Ustalono, że plany finansowe funduszy celowych mają charakter normatywny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.11

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: