Object structure
Title:

Regulacje prawne, instytucje fiskalne oraz wydatki publiczne Polski i Hiszpanii w makrozarządzaniu stabilnością finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research Papers of Wrocław University of Economics

Creator:

Lubińska, Teresa ; Marczak, Jarosław

Subject and Keywords:

makrozarządzanie ; public expenditures ; finanse publiczne ; stabilność ; wydatki publiczne ; instytucje fiskalne ; Polska ; Hiszpania ; macro-management ; public finances ; stability ; fiscalinstitutions ; Poland ; Spain

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 99-111

Abstrakt:

Problematyka makrozarządzania stabilnością finansów publicznych obejmuje wiele zagadnień. Ważnym aktem jest tzw. pakt fiskalny, czyli Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w UE. Realne osiągnięcia państw UE w zakresie procedury nadmiernego deficytu są bardzo zróżnicowane. Przykładem jest Polska i Hiszpania. W artykule przedstawiono sytuację fiskalną obu państw oraz dokonano analizy porównawczej fiskalnych regulacji prawnych i instytucjonalnych, które były wykorzystane w działaniach makrozarządzania stabilnością finansów publicznych. Wyniki badań wskazują na dużą restrykcyjność narzędzi fiskalnych w Polsce na tle Hiszpanii na poziomie zarówno rządowym, jak i samorządowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.10

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: