Object structure
Title:

Rola audytu wewnętrznego w ograniczeniu ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych po wprowadzeniu RODO

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of internal audit in reducing risk related to personal data protection following GDPR implementation

Creator:

Jasztal, Marek

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; ryzyko ; ochrona danych ; internal audit ; risk ; data protection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 69-78

Abstrakt:

Dokonano analizy ryzyka w obszarze wymagań proceduralnych i prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do przepisów międzynarodowych i krajowych uwzględniających wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Badania zostały przeprowadzone metodą identyfikacji ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych – identyfikacji wymagań, diagnozowania ryzyka, zapewnienia odpowiedzi na ryzyko. Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem analizy ryzyka uzyskano dane o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację w zakresie ochrony danych osobowych. Dane badawcze i analityczne zaprezentowane w artykule pozwoliły na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących wdrożenia praktycznego zarządzania ryzykiem do wymagań rozporządzenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.07

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: