Object structure
Title:

Zamówienia publiczne jako obszar audytu wewnętrznego projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public procurement as an area of internal audit of projects co-financed from the European Union

Creator:

Dziadek, Krzysztof

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; zamówienia publiczne ; projekty unijne ; internal audit ; public procurement ; EU projects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 47-56

Abstrakt:

Celem artykułu było zaprezentowanie wybranych zagadnień, które mogą być objęte audytem zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych. Na potrzeby opracowania obszarów, które powinny być badane przez audytorów wewnętrznych, dokonano analizy wyników kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Efektem prowadzonych badań było opracowanie listy zagadnień, które mogą być brane pod uwagę podczas prowadzenia zadań audytowych związanych z zamówieniami publicznymi w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.05

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: