Object structure
Title:

Kierunki ewolucji planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Powiązania planowania strategicznego z wieloletnim planowaniem finansowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of the evolution of budget planning in local government units. Relationships between strategic planning and long-term financial planning

Creator:

Czekaj, Mirosław

Subject and Keywords:

planowanie budżetowe ; planowanie wieloletnie ; planowanie strategiczne ; budget planning ; multi-annual planning ; strategic planning

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 39-46

Abstrakt:

Poddano badaniu sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym kierunków zmian procesu planowania budżetowego w kontekście odnoszącym się do horyzontu planistycznego. Badanie dotyczyło największej jednostki samorządowej w Polsce, tj. m.st. Warszawy. Wyniki badania regulacji wewnętrznych oraz wdrożonych rozwiązań z lat 2008-2017 wskazują, iż lokalna polityka finansowa zmienia się, modyfikując proces i dokumenty planistyczne, pierwotnie dotyczące tylko budżetu rocznego, w kierunku budżetów wieloletnich w postaci wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym. Dopełnieniem procesu podnoszenia sprawności i efektywności w planowaniu i wydatkowaniu środków publicznych może stać się zaproponowany mechanizm powiązania celów i zadań określonych w strategii JST z kierunkami wydatków określonych w WPF i rocznym budżecie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.04

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: