Object structure
Title:

Wartość dodana i zarządzanie ryzykiem jako efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce – wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Value added and risk management as effects of internal auditing functioning in the local government sector in Poland – research results

Creator:

Ciak, Jolanta

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; wartość dodana ; ryzyko finansowe i operacyjne ; jakość usług publicznych ; internal audit ; value added ; financial and operational risk ; quality of public services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 30-38

Abstrakt:

Audyt wewnętrzny w Polsce funkcjonuje już ponad 15 lat, jednakże jego otoczenie prawne i praktyka przysparza nadal wielu problemów zarówno samym audytorom, jak i jednostkom, które są objęte audytem wewnętrznym. Celem artykułu jest zdefiniowanie wartości dodanej jako rezultatu funkcjonowania audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, zidentyfikowanie najczęściej pojawiających się ryzyk oraz stworzenie rankingu działań sprzyjających wzrostowi jakości świadczonych usług publicznych. Do realizacji wskazanego celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2016 nad audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozwoliło to na szersze spojrzenie na instytucję audytu i jego rolę w sektorze samorządowym, uszeregowanie rodzajów ryzyk według hierarchii ich ważności dla jednostek sektora samorządowego, stworzenie rankingu rodzajów wartości dodanej i działań sprzyjających wzrostowi jakości świadczonych usług publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.03

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: