Object structure
Title:

Mierniki jako element audytu efektywnościowego w jednostce budżetowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurers as a component of performance audit in the budgetary unit.

Creator:

Bujak, Adam

Subject and Keywords:

mierniki ; audyt ; efektywność ; jednostka budżetowa ; measurers ; audit ; efficiency ; budgetary unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 21-29

Abstrakt:

Audyt prowadzony w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności audyt efektywnościowy, ma za zadanie przyczyniać się do usprawnienia działalności operacyjnej. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają mierniki. Dlatego za cel niniejszego artykułu przyjęto wskazanie ich przydatności w prowadzeniu audytu, zarówno od strony teoretycznej, jak i w praktyce. Część empiryczna odnosi się do jednostki budżetowej, w której stosowane mierniki poddano ocenie pod względem możliwości ich wykorzystania dla potrzeb audytu efektywnościowego. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu literatury, zastosowania ogólnej metody dedukcyjnej, przeprowadzenia wywiadu oraz analizy materiałów źródłowych. W rezultacie podjętych prac sformułowano zalecenia dla kierownictwa badanego podmiotu związane z koniecznością modyfikacji stosowanych mierników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.02

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: