Object structure
Title:

Rady fiskalne jako remedium na niestabilność sektora finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal council as a remedy for the instability of the public finance sector

Creator:

Alińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

rady fiskalne ; dyscyplina fiskalna ; finanse publiczne ; fiscal councils ; fiscal discipline ; public finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 11-20

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące oceny ewentualnych potrzeb i korzyści związanych z powołaniem do życia kolejnego organu/instytucji w sektorze finansów publicznych, jakim jest rada fiskalna. Przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych wskazują, że nie ma w tym zakresie zgodności. Z jednej strony ograniczony zakres działania, brak wymiernych i pozytywnych efektów potwierdzających skuteczność funkcjonowania rad fiskalnych i ich wpływ na uzyskiwanie pozytywnych efektów w sektorze finansów publicznych, z drugiej zaś wymogi regulacyjne UE dotyczące ram fiskalnych stanowiły podstawę do powołania rad fiskalnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oprócz Polski. Na tym tle powstaje pytanie, czy władze publiczne w naszym kraju powinny podjąć działania w zakresie powołania rady fiskalnej. Jakie powinno być jej umiejscowienie w obowiązującym porządku prawno-organizacyjnym oraz jakie funkcje i rolę powinna spełniać w sektorze finansów publicznych w kontekście wyzwań związanych z zachowaniem dyscypliny fiskalnej i utrzymania stabilności systemu finansów publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.01

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: