Object structure
Title:

Nadwyżka operacyjna a wydatki majątkowe w polskich samorządach w latach 2012-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Operational surplus vs. investment expenditures in Polish local governments in the years 2012-2017

Creator:

Siwek, Grzegorz ; Sobolewska, Justyna

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; nadwyżka operacyjna ; wydatki majątkowe ; inwestycje ; local government ; operating surplus ; investment expenditures ; investments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 149-158

Abstrakt:

Artykuł odpowiada na pytanie, czy podnoszony w literaturze związek pomiędzy nadwyżką operacyjną a wydatkami majątkowymi jednostek samorządu terytorialnego daje się potwierdzić w praktyce działania polskich samorządów. W opracowaniu przeanalizowano dane Ministerstwa Finansów na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2017. Przeprowadzona analiza wydatków bieżących i majątkowych oraz dochodów bieżących i majątkowych nie pozwala na wyciąganie wniosków o bezpośrednim związku pomiędzy nadwyżką operacyjną a wydatkami majątkowymi. Prawdopodobnie na wysokość wydatków majątkowych większy wpływ mają inne zdarzenia, takie jak wybory samorządowe. Wypracowywana nadwyżka operacyjna budżetu jest więc niezbędna do przeprowadzania inwestycji, jednak nie determinuje jej wystąpienia w roku, w którym nastąpiła przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.11

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: