Object structure
Title:

Przedsiębiorczość jako sfera zmiany rewitalizacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Entrepreneurship as a dimension of revitalization change

Creator:

Podgórniak-Krzykacz, Aldona ; Przywojska, Justyna

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; cele gospodarcze ; rozwój przedsiębiorczości ; lokalny rozwój gospodarczy ; revitalization ; economic goals ; development of entrepreneurship ; local economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 136-148

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przedsiębiorczości lokalnej jako obszaru działań rewitalizacyjnych. Przedstawiono w nim wyniki badań ilościowych nad rewitalizacją w Polsce. Głównym celem pracy jest prezentacja opinii przedstawicieli gminnej władzy wykonawczej na temat roli przedsiębiorczości w procesie rewitalizacji. Artykuł dotyczy przede wszystkim zagadnień włączania przedsiębiorców w planowanie i realizację procesu rewitalizacji oraz orientacji gospodarczej w wyznaczaniu kierunków zmiany rewitalizacyjnej. Podstawowa konkluzja jest taka, iż władze gminne na poziomie deklaratywnym dostrzegają ważność gospodarczego wymiaru rewitalizacji. Przedsiębiorcy to istotni partnerzy w procesach projektowania odnowy obszarów zdegradowanych, jednak ich zaangażowanie w konsultacje społeczne dla potrzeb rewitalizacji jest postrzegane jako trudne w realizacji, co skutkuje niewielkim ich udziałem w pracach komitetów rewitalizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.10

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: