Object structure
Title:

Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale środków budżetu obywatelskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Division of participatory budget money with the innovative use of AHP method

Creator:

Kubiczek, Jakub

Subject and Keywords:

budżet obywatelski ; samorząd terytorialny ; analytic hierarchy process ; participatory budget ; local government ; Analytic Hierarchy Process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 95-110

Abstrakt:

Opracowanie ma na celu przedstawienie idei budżetu obywatelskiego jako narzędzia aktywizującego mieszkańców i jednocześnie mającego poprawić efektywność wydawania pieniędzy przez samorządy terytorialne. Autor przedstawia podział, zadania oraz uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce według aktualnie obowiązujących aktów prawnych. W opracowaniu przedstawiono w sposób uproszczony proces uchwalania budżetu miasta oraz rodzaje wydatków. Autor porusza także problem podziału pieniędzy w budżecie obywatelskim na poszczególne obszary miasta; proponuje zastosowanie jednej z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji – Analytic Hierarchy Process. Przedstawia jej założenia i algorytm; wykorzystuje ją do dokonania przykładowego podziału pieniędzy dla miasta Sosnowca. Dokonuje oceny skuteczności i racjonalności jej wykorzystania oraz porównuje otrzymane wyniki z wielkością środków ustalonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.07

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: