Object structure
Title:

Polityka spójności Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej na funkcjonalnych obszarach miejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cohesion policy of the European Union as a source of financing innovative activity in functional urban areas

Creator:

Konopińska, Natalia

Subject and Keywords:

polityka spójności UE ; innowacyjność ; obszary miejskie ; EU cohesion policy ; innovation ; urban areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 76-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności UE w finansowaniu działalności innowacyjnej na funkcjonalnych obszarach miejskich na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. W artykule omówiono wzrost znaczenia innowacyjności w odniesieniu do obszarów miejskich jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego Polski, województwa dolnośląskiego oraz wybranych obszarów metropolitalnych z krajami, regionami i miastami Unii Europejskiej. Przeanalizowano realizowane na obszarze badawczym w latach 2007-2013 projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Wysnuto wnioski odnośnie do efektywności wykorzystania wsparcia finansowego w celu podniesienia poziomu innowacyjności na jeleniogórskim miejskim obszarze funkcjonalnym. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych. Posiłkowano się również danymi GUS-u, Eurostatu oraz skorzystano z mapy dotacji UE udostępnionej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.06

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: