Object structure
Title:

Statystyka w rewitalizacji – diagnoza i monitorowanie programów rewitalizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistics in urban regeneration – diagnosis and monitoring of urban regeneration programs

Creator:

Jadach-Sepioło, Aleksandra

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; delimitacja obszaru rewitalizacji ; diagnoza ; monitorowanie ; urban regeneration ; delimitation of urban regeneration area ; diagnosis ; monitoring

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 63-75

Abstrakt:

Wraz z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji rozpoczął się nowy rozdział w koordynacji i prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w polskich gminach. Ustawowe wymogi wymuszają wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Dane statystyczne mają fundamentalne znaczenie dla jej wykonania. Nie mniej istotną rolę dane te odgrywają także w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji, której celem jest identyfikacja przyczyn natężenia negatywnych zjawisk na wyznaczonym obszarze. Diagnoza służy wytyczeniu celów w gminnym programie rewitalizacji, które muszą mieć mierzalny charakter i określać zaawansowanie ich realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowań statystyki w diagnozie i monitorowaniu realizacji programów rewitalizacji. Jako główną metodę analizy i prezentacji wyników przyjęto studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.05

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: