Object structure
Title:

Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of government anti-smog policy

Creator:

Górka, Kazimierz ; Łuszczyk, Marcin ; Thier, Agnieszka

Subject and Keywords:

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ; jakość węgla ; egulacje antysmogowe ; strefy czystego transportu ; odnawialne źródła energii ; atmospheric pollution ; quality of coal ; anti-smog legislation ; clean transport zones ; renewable energy sources

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 50-62

Abstrakt:

Od wielu lat nieodpowiedni stan powietrza w Polsce negatywnie wpływa na jakość życia społeczeństwa. W ostatnim czasie, na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym, podjęto bądź zaplanowano działania zmierzające do ograniczenia emisji najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń. Przyjęto między innymi plan rozwoju elektromobilności, wprowadzono bariery i zakazy w zakresie eksploatacji uciążliwych dla środowiska instalacji grzewczych, podjęto również prace legislacyjne w zakresie wymagań jakościowych dla paliw stałych i wprowadzono zachęty do zmiany struktury zużywanych nośników energii. Uważna analiza zaproponowanych rozwiązań wskazuje jednak, że skuteczność wielu z nich będzie znikoma. W rzeczywistości w dalszym ciągu preferowana jest energetyka oparta na węglu, a zainteresowanie poprawą jakości powietrza pozostaje na dalszym planie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.04

Language:

pol

Relation:

Statystyka publiczna a samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: