Object structure

Title:

Konkurencyjność i innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań statystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competitiveness and innovation of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the light of statistical research

Creator:

Gierańczyk, Wiesława ; Kobyłecka, Marta ; Krajewska, Milena ; Leszczyńska, Marzena ; Osińska, Magdalena ; Pietrzak, Michał ; Szyda, Barbara

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; innowacyjność ; kapitał ludzki ; infrastruktura ; gospodarka ; wskaźnik Zioły ; wskaźnik Perkala ; competitiveness ; innovativeness ; human capital ; infrastructure ; economy ; general competitiveness index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 518, s. 22-36

Abstrakt:

Podstawowym celem opracowania jest określenie poziomu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw w 2015 roku. Poziom konkurencyjności scharakteryzowany został przez analizę trzech obszarów rozwojowych: gospodarki, kapitału ludzkiego i infrastruktury z wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego Perkala. W artykule podjęta została również próba oceny poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw na podstawie mierników reprezentujących 3 obszary: innowacyjność przedsiębiorstw, zasoby ludzkie dla innowacji oraz działalność badawczą i rozwojową. Do oceny poziomu innowacyjności województw wykorzystano wskaźnik Zioły, który jest jedną z metod porządkowania liniowego. Otrzymane wyniki wskazują, że województwo kujawsko-pomorskie zajmuje miejsce w grupie województw o średnim poziomie konkurencyjności, pod względem zaś wartości ogólnego wskaźnika innowacyjności zostało sklasyfikowane w grupie trzeciej, tj. regionalnych umiarkowanych innowatorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.518.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 518 ; Statystyka publiczna a samorząd terytorialny

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu