Object

Title: Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze lotnictwa

Title in english:

The issue of state aid for enterprises in the aviation sector

Creator:

Podsiadło, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 328-340

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowanych dla pomocy w sektorze lotnictwa. Badania źródłowe w tym kierunku zostały oparte na Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz aktach prawa wtórnego. Prowadzić ma to do weryfikacji tezy, że w związku z wypełnianiem postanowień traktatowych i zaleceń strategii lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 w zakresie udzielania przez państwa członkowskie pomocy publicznej, pomoc państwa dla sektora transportu lotniczego jest celem sektorowym, który ma obecnie największy udział w całkowitej pomocy publicznej dla sektora transportu. Teza ta nie została udowodniona

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.28 ; oai:dbc.wroc.pl:46119

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information