Object structure
Title:

Polski handel zagraniczny kaczkami żywymi i mięsem kaczym w latach 2012-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish foreign trade in live ducks and ducks meat in 2012-2016

Creator:

Pasińska, Dorota

Subject and Keywords:

polski rynek kaczek ; handel zagraniczny ; pogłowie kaczek ; produkcja żywca kaczego ; Polish duck market ; foreign trade ; ducks livestock ; duck production

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 317-327

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskiego rynku kaczego w latach 2012-2016 w kontekście zmian w handlu zagranicznym wybranymi produktami kaczymi. W badanym okresie Polska była eksporterem netto mięsa i podrobów kaczych, importerem netto kaczek żywych. W 2016 r. w porównaniu z 2012 r. pogłowie kaczek wzrosło o prawie 43%, przy wzroście ich ubojów oraz zwiększeniu eksportu produktów kaczych. Korzystnie na rozwój rynku oddziałuje zainteresowanie spożyciem tego gatunku mięsa w kraju, czemu sprzyja moda na spożywanie innych gatunków mięs niż kurze. Pomimo że produkcja żywca kaczego w Polsce była niewielka, w 2013 r. była ona ich szóstym producentem w Europie, a w 2016 nawet trzecim największym w UE. Znaczna część krajowej produkcji mięsa kaczego była eksportowana, przede wszystkim do Niemiec. Eksportowano głównie mięso i podroby kacze, a importowano przede wszystkim kaczki żywe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.27

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: