Object structure
Title:

Determinanty wyboru instrumentów finansowych w procesie rewitalizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of the choice of financial instruments in the process of revitalization

Creator:

Orankiewicz, Agnieszka

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; finanse publiczne ; instrumenty finansowe ; revitalization ; public finances ; financial instruments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 305-316

Abstrakt:

Ustawa definiuje rewitalizację jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie”. Kompleksowość działania odnosi się do komplementarności zarówno w zakresie przestrzennym, problemowym, jak i proceduralnym czy finansowym. Przygotowanie pełnego programu rewitalizacji oraz jego późniejsza realizacja angażuje przede wszystkim gminę, jako jednostkę umocowaną do wykonywania tego typu zadań. Istnieją różne możliwości finansowania procesów rewitalizacyjnych; w większości projektów konieczny jest montaż finansowy oznaczający wykorzystanie więcej niż jednego źródła finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie możliwości finansowania procesu rewitalizacji przez gminę oraz określenie determinant, które są (lub powinny być) brane pod uwagę przy wyborze źródła finansowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.26

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: