Object structure
Title:

Pomiar kapitału intelektualnego kraju – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

National intellectual capital measurement – selected problems

Creator:

Michalczuk, Grażyna ; Fiedorczuk, Julita

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny kraju (NIC) ; zasoby niematerialne kraju ; pomiar NIC ; zestawy zmiennych opisujących NIC ; national intellectual capital (NIC) ; intangible assets of the country ; NIC measurement ; sets of variables describing NIC

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 282-291

Abstrakt:

Kapitał intelektualny kraju (NIC) w gospodarkach opartych na wiedzy stanowi istotny czynnik warunkujący zdolność kraju do tworzenia bogactwa gospodarki, jego rozwoju czy budowania przewagi konkurencyjnej. Determinuje to konieczność wypracowania wystandaryzowanych narzędzi, które umożliwią nie tylko pomiar NIC, lecz także dokonywanie porównań między poszczególnymi gospodarkami. Jest to jednak skomplikowany proces. Wypracowane dotychczas rozwiązania nie znalazły powszechnego zastosowania. Wymaga to prowadzenia dalszych badań. Rozwiązaniem byłoby wypracowanie podejścia metodologicznego, które opierałoby się na standardzie regulującym trzy podstawowe obszary NIC: model konceptualny, który wyznacza granice jego operacjonalizacji; katalog wskaźników identyfikujący i opisujący poszczególne komponenty; formuła analityczna modelu pomiarowego. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych podejść do pomiaru NIC oraz ograniczeń związanych z pomiarem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.24

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: