Object structure
Title:

Agencje kredytów eksportowych ECA i ich rola w finansowaniu górnictwa na świecie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Export Credit Agencies, ECA, and their role in mining financing in the world

Creator:

Kustra, Arkadiusz

Subject and Keywords:

finansowanie ; agencje kredytów eksportowych ; górnictwo ; financing ; Export Credit Agencies ; mining

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 234-244

Abstrakt:

Problem finansowania działalności zarówno operacyjnej, jak i strategicznej jest istotny w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W przypadku niektórych branż konwencjonalne źródła kapitałów są trudno dostępne z uwagi na uwarunkowania rynku finansowego. Przykładem może być górnictwo, które dla zapewnienia rozwoju musi sięgać po alternatywne finansowanie charakterystyczne dla tej branży. Jednym z rodzajów takiego finansowania są agencje kredytów eksportowych, rozwijające swą działalność w kierunku wypracowania nowych modeli funkcjonowania. W artykule przedstawiono największe agencje kredytów eksportowych na świecie i wskazano ich cechy charakterystyczne na tle konwencjonalnych źródeł finansowania. Zidentyfikowano największe państwa finansujące, ale również pozyskujące takiego rodzaju kapitały w odniesieniu do branży górniczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.20

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: