Object structure
Title:

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of the investment funds market in Poland after the accession into the European Union in 2004

Creator:

Kulpaka, Paweł

Subject and Keywords:

pośrednictwo finansowe ; fundusze inwestycyjne ; giełdy papierów wartościowych ; financial intermediation ; mutual funds ; stock exchange

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 222-233

Abstrakt:

Dynamiczne zmiany na rynkach finansowych skutkują wzrostem roli i znaczenia pośredników finansowych zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem aktywami (asset management), ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza rozwoju i ewolucji rynku funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004. Zanalizowano powstanie i pozycję funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych, przebadano ilościowy i wartościowych rozwój oraz najważniejsze zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2014-2016. W okresie tym nastąpił dynamiczny ilościowy i wartościowy rozwój rynku instytucji zbiorowego inwestowania, dokonała się głęboka strukturalna zmiana rynku funduszy inwestycyjnych, systematycznie wzrastał udział funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zwłaszcza aktywów niepublicznych, kosztem spadku udziału funduszy inwestycyjnych otwartych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.19

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: