Object structure
Title:

Terytorialne zróżnicowanie nadwyżki operacyjnej i inwestycji w gminach i miastach na prawach powiatu województw wielkopolskiego i lubelskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Territorial differentiation of operating surplus and investments in communites and cities with county rights in the Wielkopolskie and Lubelskie Voivodships

Creator:

Krzemińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

gminy ; nadwyżka operacyjna ; inwestycje ; municipalities ; operating surplus ; investments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 199-210

Abstrakt:

Obowiązywanie od 2011 r. wymogu równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej, a od 2014 r. indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wyliczanego na podstawie nadwyżki operacyjnej, skutkowało przeformułowaniem gospodarki finansowej tych jednostek na generowanie większej nadwyżki operacyjnej w celu prowadzenia przez te jednostki działalności inwestycyjnej. Wzrosło tym samym znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie jednostek samorządowych. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości realizacji inwestycji przez te jednostki. Celem artykułu jest analiza i ocena zróżnicowania nadwyżki operacyjnej i wydatków inwestycyjnych w gminach i miastach na prawach powiatu województw wielkopolskiego i lubelskiego. Realizacji celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak średnie dochody i wydatki bieżące, wynik operacyjny oraz wydatki majątkowe. Dokonano również charakterystyki badanych województw i gmin

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.17

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: