Object structure
Title:

Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of production resource managemement in farms focused on pig production

Creator:

Komorowska, Dorota

Subject and Keywords:

produkcja żywca wieprzowego ; wyniki produkcji rolniczej ; efektywność gospodarstw rolnych ; pig production ; results of agricultural production ; effectiveness of farms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 179-189

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena efektywności gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie porównawczej poddano wyposażenie badanych gospodarstw w zasoby produkcyjne, intensywność produkcji, osiągnięte wyniki produkcyjne i produktywność czynników wytwórczych, poniesione koszty, uzyskane dochody oraz dochodowość zasobów tych grup gospodarstw. Wyniki analiz wskazują na znacznie wyższy poziom wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz produktywności zasobów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego. Natomiast ich wyniki końcowe i dochodowość zasobów nie były tak wyraźnie wyższe, ponieważ dopłaty do działalności gospodarstw rolnych miały mniejszy udział w dochodach gospodarstw nastawionych na chów trzody chlewnej niż ogółu gospodarstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.15

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: