Object structure
Title:

Postęp społeczny w regionach krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social progress in the regions of the EU countries

Creator:

Karmowska, Grażyna

Subject and Keywords:

postęp społeczny ; regiony NUTS 2 ; indeks EU RSPI ; aktywność ekonomiczna ludności ; social progress ; EU RSPI index ; NUTS2 regions ; economic activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 156-167

Abstrakt:

Opracowanie dotyczy oceny postępu społecznego na poziomie regionów NUTS 2 oraz jego wpływu na aktywność ekonomiczną ludności, chęć uczenia się oraz zmniejszenie bezrobocia. Obiektem badań były 272 regiony krajów UE w latach 2009 i 2016. Narzędziem analizy był indeks EU RSPI oraz wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności. Analizy wykazały wzrost zróżnicowania między regionami zarówno pod względem liczby zamieszkującej je ludności, jak i bogactwa obywateli, mierzonego PKB per capita, oraz brak istotnego zróżnicowania średniego wieku populacji aktywnej ekonomicznie. Między PKB per capita i postępem społecznym stwierdzono silną korelację, opisaną potęgową funkcją regresji. Natomiast możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (wymiar indeksu EU RSPI) zaledwie w 35% wpływają na aktywność ekonomiczną oraz chęć ciągłego uczenia się

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.13

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: